Свържете се с нас: +359 877 967 555

Приложение № 1 към Общи условия на електронен магазин/уеб сайт https://thetopdentaledu.com/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

по чл. 47, ал. 1, т.8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Моля, попълнете настоящия формуляр, в случай че желаете да упражните правото си на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП.

 

До TERKEООД, с ЕИК 206118979, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 96.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следната/ите* услуга/и - курс /семинар (*Ненужното се зачертава)

  1. Име на курс/семинар.....................................................................................................

Услугата е заявена  на ...................... Услугата* Е / НЕ Е  заплатена  на ......................

2 Име на курс/семинар......................................................................................................

Услугата е заявена  на ...................... Услугата* Е / НЕ Е  заплатена  на ......................

3 Име на курс/семинар......................................................................................................

Услугата е заявена  на ...................... Услугата* Е / НЕ Е  заплатена  на ......................

 

Име на потребителя.........................................................................................................

Адрес на потребителя......................................................................................................

.....................................................................................................................................

Желая заплатената от мен сума да ми бъде възстановена по следната банкова сметка:

Титуляр............................................................................................................................

IBAN .................................................................................................................................

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                          /Подпис на потребителя/

 

Указания за попълване на Заявлението:

  • Подписът на потребителя е необходим само, ако настоящият формуляр се подава на хартиен носител;
  • Потребителят има право да се откаже в срок от 14 дни от договора за покупко-продажба от разстояние на услугата, без да посочва причина.
  • Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие сте се съгласили с Общите условия, направили сте заявката и/или Вие или трето лице сте заплатили услугата.
  • В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, „ТЕРК“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя.